Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Books

More information about the publications (GUP)

2016

A Research Agenda for Management and Organization Studies
Czarniawska, Barbara
Monograph, book - edited, 2016

Pams Plats
Töllborg, Dennis
Monograph, book, 2016

Kollegialitet. En modern styrform
Sahlin, Kerstin; Eriksson-Zetterquist, Ulla
Monograph, book, 2016

Redovisningsteorier - viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning
Jonäll, Kristina; Rimmel, Gunnar
Monograph, book - edited, 2016

 

2015

Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander (2015) Organisation och organisering. Upplaga 4. Stockholm: Liber.

Wahlström, G., Johansson, E., Mjölnevik A-C. & Torfason, A. B. (red.) (2015) Kassaflödet i en bank rapporteras olämpligt idag! Ett förslag till förändring. Göteborg: BAS.

Töllborg, Dennis (2015) Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker/Our era's fear of quality. Göteborg:Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning/Stella Bianca

Brorström, Sara (2015) Styra städer - om strategier, hållbarhet och politik. Lund: Studentlitteratur.

Czarniawska, Barbara (2015) En teori om organisering: ny utgåva. Lund: Studentlitteratur.

Jönsson, Sten & Strannegård, Lars (eds) (2015) Ledarskapsboken (2d ed.). Stockholm: Liber

2014

Czarniawska, Barbara (2014) Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian. Warszawa: Sedno.

Gillberg, Nanna (2014) Uppmärksamhetssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Czarniawska, Barbar & Löfgren, Orvar (2014) Coping with excess: How organizations, communities and individuals manage overflows. Cheltenham: Edward Elgar.

2013

Hemlin, Sven, Allwood, Carl Martin, Martin, Ben R. & Mumford, Michael D. (2013) Creativity and leadership in science, technology and innovation. New York: Routledge.

Johansson, Barbro & Karlsson, MariAnne (2013) Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Normark, Daniel, Huldt, Inger & Norrving, Bengt (2013) Från läkarskola till medicinskt universitet. Solna: Karolinska Institutet University Press.

Normark, Daniel, Helin, Lars, Falkenberg, Göran, Lindsten, Jan och Oscarsson, Marie (2013) I Skuggan av ett boktorn. Stockholm: Hagströmerbibliotekets skriftserie.

Zapata Campos, María José & Hall, C. Michael (2013) Organising waste in the city. Bristol: The Policy Press.

2012

Eriksson-Zetterquist, Ulla och Sundin, Elisabeth (2012) Genusperspektiv på företagsekonomi. Stockholm: Högskoleverket.

Lindberg, Kajsa, Styhre, Alexander & Lars Walter (2012) Assembling Health Care Organizations. Practice, Materiality and Institutions. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Barbara Czarniawska & Orvar Löfgren (eds.) (2012) Managing overflow in affluent societies. New York: Routledge

2011

Czarniawska, Barbara (2011) Cyberfactories: How news agencies produce news. Cheltenham: Edward Elgar.

Strannegård, Lars och Eriksson-Zetterquist, Ulla (2011) Organisering. Malmö: Liber.

Eriksson-Zetterquist, Ulla och Renemark, David (2011) Jämställdhet i organisationer – hur förändring görs hållbar. Malmö: Liber.

Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander (2011) Organizing technologies. Malmö: Liber.

Jönsson, Sten & Wickelgren, Mikael (red.) (2011) Volvo i våra hjärtan - hur ska det gå? Malmö: Liber.

2010

Töllborg, Dennis (2010) Det går tydligen an? Göteborg: Stella Bianca. (open source: www.stella-bianca.se)

Mjölnevik, Ann-Christine (2010) Revisionsutskott - En studie om förtroende, rättvisa och ansvar. Göteborg: Bokförlaget BAS.

2009

Adolfsson, Petra, Dobers, Peter & Jonasson, Mikael (eds.) (2009) Guiding and guided tours. Göteborg: Bokförlaget BAS.

Czarniawska, Barbara (2009) Analisi etnografica di un'agenzia di stampa. Rom: Carocci.

Adolfsson, Petra & Solli, Rolf (red.) (2009) Offentlig sektor och komplexitet. Om hantering av mål, strategier och professioner. Lund: Studentlitteratur.

Czarniawska, Barbara (ed.) (2009) Organizing in the face of risk and threat. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

K. Prpic, Oliveira, L. & Hemlin, S. (Eds.). (2009) Women in Science & Technology. Zagreb: Institute for Social Research-Zagreb and Sociology of Science and Technology Network of the European Sociological Association.

Eriksson-Zetterquist, Ulla (2009) Institutionell teori - idéer, moden, förändring. Malmö: Liber.

Lindberg, Kajsa (2009) Samverkan. Malmö: Liber.

Czarniawska, Barbara (2009) Den tysta fabriken. Om tillverkning av nyheter på TT. Malmö: Liber.

Jönsson, Sten & Strannegård, Lars (red.) (2009) Ledarskapsboken. Malmö: Liber.

Lindberg, Kajsa & Blomgren, Maria (red.) (2009) Mellan offentligt och privat. Om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården. Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.

2008

Ydén, Karl (2008) "Kriget" och karriärsystemet. Försvarsmaktens organiserande i fred. Göteborg: Bokförlaget BAS. Beställ avhandlingen via BAS beställningsformulär. Pris 265 kr porto 40 kr.

Hemlin, Sven (2008) Kreativa kunskapsmiljöer i bioteknik. Lund: Nordic Academic Press.

Czarniawska, Barbara (2008) A Theory of Organizing. Cheltanham, UK: Edward Elgar Publishing.

2007

Kokk, Gary (2007) Managing in Aerospace. Inquiries into executive work practice. 339 sid. Göteborg: Bokförlaget BAS.

Regional utveckling möter socialtjänst. Slutrapportering i utvärderingen av Urbal-projektet.
Anna Johansson, 2007. Göteborg: FoUi i Väst/GR.
ISBN/ISSN: 978-91-89558-43-4

Meningsfullt arbete via "solidariska" chefer. En studie om skapande av framtida meningsfullt arbete efter ett företagsköp.
Dorit Christensen, 2007. 209 sid. Göteborg: Bokförlaget BAS.
ISBN 91-7246-247-2

Varför arbetar så kvinnor med finanser? - en studie av vardagen i finanssektorn
David Renemark, 2007. 266 sidor. Göteborg: Bokförlaget BAS.
ISBN 91-7246-246-5

Organisering och intersektionalitet
Eriksson-Zetterquist, Ulla och Styhre, Alexander (2007)
Malmö: Liber

2006

Bli inte blåst!
Töllborg, Dennis (2006).
Stockholm: Månpocket.

Regler eller juridik?
Töllborg, Dennis (2006).
Lund: Studentlitteratur. Ny upplaga.

Constructing Leadership: Reflections on Film Heroes as Leaders
Rombach, Björn & Solli, Rolf (2006).
Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.

Värdet av förtroende
Johansson, Inga-Lill; Jönsson, Sten & Solli, Rolf (red.) (2006).
Lund: Studentlitteratur.

Intersektionalitet och organisering
Eriksson-Zetterquist, Ulla och Styhre, Alexander (2006).
Malmö: Liber

Management Education and Humanities
Czarniawska, Barbara & Gagliardi, Pasquale (eds.)
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Ett möte med förhinder - om it i skolan.
Eriksson-Zetterquist, Ulla, Hansson, Henrik, Löfström, Mikael, Ohlsson, Östen och Selander, Martin
Göteborg: BAS förlag, 2006
ISBN 91-7246-234-5

Medarbetarskap i praktiken
Tengblad, Stefan & Hällsten, Freddy (red.)
Lund: Studentlitteratur, 2006.

Organization theory (vol. I. Central topics, vol. II Current trends and disciplinary reflection).
Czarniawska, Barbara (ed.)
Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2006.

2005

Engineering Emotion. Values as Means in Product Development
Mikael Wickelgren, 2005. 352 sid. Göteborg: Bokförlaget BAS.
ISBN 91-7246-228-0

Förvaltningsekonomi (new edition)
Brorström, B., Haglund, A., & Solli, R.
Lund: Studentlitteratur, 2005.
ISBN 91-44-02869-5

The art of science
Tengblad, S., Solli, R. & Czarniawska, B.
Malmö: Liber & Copenhagen Business School Press, 2005.
ISBN 91-47-07733-6263

En teori om organisering
Czarniawska, Barbara
Lund: Studentlitteratur, 2005.
ISBN 91-44-03896-8

Barn i konsumtionsamhället
Johansson, Barbro
Stockholm: Nordsteds Akademiska förlag´

Global ideas. How Ideas, Objects and Practices Travel in the Global Economy
Czarniawska, Barbara & Sevón, Guje (eds.)
Malmö: Liber/CBS, 2005.
ISBN 91-47-07719-0

Organisation och organisering
Eriksson-Zetterquist, Ulla, Styhre, Alexander och Kalling, Thomas
Malmö: Liber, 2005
ISBN 91-47-07483-3

ANT and organizing
Czarniawska, Barbara (with Hernes. T.) (eds.)
Malmö: Liber/CBS, 2005
ISBN 91-47-07481-7

Servicemötet - Multidisciplinära öppningar
Corvellec Hervé & Lindquist Hans (red.)
Malmö: Liber, 2005.

Accounting in Scandinavia - The Northern Lights
Sten Jönsson & Jan Mouritsen (eds.)
404 sid. Liber & Copenhagen Business School Press, 2005
ISBN 47-07661-5

2004

Product Development - Work for Premium Values
Sten Jönsson
304 sid. Liber och Copenhagen Business School Press, 2004
ISBN 91-47-07511-2

Nöjd och trogen kund? Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker
Ulrika Holmberg 2004. 235 sid. Bokförlaget BAS.
ISBN 91-7246-209-4

Organisationers vardag - underifrån sett
Corvellec H. & Holmberg L., 2004 Malmö: Liber

Narratives in social science research
Barbara Czarniawska, 2004. London: Sage. 157 s.
ISBN 0 7619 4194 0

2003

Den myndige medarbetaren. Strategier för ett konstruktivt medarbetarskap
Tengblad, Stefan
Malmö: Liber Ekonomi, 2003

2002

Earning while Learning in Global Leadership
Rohlin, L., Billing, K., Lindberg, A., Wickelgren M., 2002.
The Volvo MiL Partnership. MiL Publishers.

Personalansvar och medarbetarskap
Tengblad, Stefan (med Hällsten, F., red.)
Göteborg: Bokförlaget BAS, 2002.

På tal om Tredje spåret vid Riddarholmen
Hervé Corvellec, 2002. Göteborg, Bokförlaget BAS.

A tale of three cities, or the glocalization of city management
Barbara Czarniawska, 2002. Oxford, UK: Oxford University Press.

Casting the Other. The production and maintenance of inequalities in work organizations
Barbara Czarniawska och Höpfl, H.(red.) 2002. London: Routledge
ISBN 0-415-27501-6

2001

Teori & praksis. Skandinaviske perspektiver på
ledelse og økonomistyrning

Sten Jönsson och Bøje Larsen (red.) 2001. 435 sid. Jurist- og
Økonomforbundets Forlag
ISBN 87-574-0359-7

Att kanalisera hållbarhet - hur dagligvaruföretag översätter miljökrav till handling
Eva Terrvik 2001. 267 sid. Bokförlaget BAS
ISBN: 91-7246-192-6

Gestire grandi città. Storie di Roma al passaggio del millennio
Barbara Czarniawska, Carmelo Mazza och Tatiana Pipan, 2001. Milano, FrancoAngeli
ISBN 88-464-3365-3

Organizing Metropolitan Space and Discourse
Barbara Czarniawska and Rolf Solli (eds) 2001. Liber Ekonomi.
ISBN 91-47-06253-3

Modernisering av storstaden. Marknad och management i stora städer vid sekelskikftet
Rolf Solli och Barbara Czarniawska (red) 2001. Liber Ekonomi.
ISBN 91-47-06297-5

2000

A city reframed. Managing Warsaw in the 1990s
Barbara Czarniawska (2000) Reading, UK: Harwood Academic Publishers.

Titt-skåp för alla: en berättelse om hur Stockholm blev en kulturhuvudstad
Lena Porsander (2000) Göteborg: BAS.

1999

The Decentralized City - Democracy, Effieciency, Service
Jönsson, S., Nilsson, L., Rubenowitz, S. & Westerståhl, J. (1999), pp. 275.
BAS Publisher & CEFOS.
ISBN 91-7150-587-3

Det var en gång en stad på vatten... Berättelser om organisering och organisering av berättelser i Stockholm
Barbara Czarniawska (1999) Stockholm: SNS.

Writing Management
Barbara Czarniawska 1999. Oxford University Press

1998

Etik inom kommunal ekonomi
Tengblad, Stefan (med Jönsson, S)1998. Föreningen Sveriges kommunalekonomer

Green Ideas in Business
Lars Strannegård 1998. 280 sid. Bokförlaget BAS
ISBN: 91-7246-154-3

Miljömanagement. Guld och gröna skogar? (Företagsekonomiska studier i miljö 5)
Peter Dobers (red.) 1998. Nerenius & Santréus

Svenska miljöbarometern 1997-1998
Lars Strannegård, Rolf Wolff och Marie Örninge 1998. 62 sid. Cappelen Akademisk Forlag A/S
ISBN: 82-456-0582-4

Life Cycle Assessment and Decision Making - theories and practices
Henrikke Baumann 1998. 183 sid. Chalmers University of Technology
ISBN: 91-71-97-600-0

Organisationsteori på svenska
Barbara Czarniawska 1998. 324 sid. Liber Ekonomi
ISBN: 91-47-04142-0.

A narrative approach in organization studies
Barbara Czarniawska 1998. SAGE.

1997

Chefsförsörjning - Mötet mellan motstridiga ideal
Stefan Tengblad 1997. 275 sid. Bokförlaget BAS
ISBN: 91-7246-137-3

När liten blir stor
Edström, Anders och Lygonis, Deborah 1997. 52 sid. Bokförlaget BAS
ISBN: 91-7246-135-7

Decentraliserad välfärdsstat - demokrati, effektivitet och service
Sten Jönsson, Lennart Nilsson, Sigvard Rubenowitz 1997. 231 sid. SNS Förlag
ISBN: 91-7150-587-3

Produktkalkylering i litteratur och praktik
Urban Ask och Christian Ax 1997. 416 sid. Bokförlaget BAS
ISBN: 91-7246-127-6

Med takt och taktik: om den ekonomiska krisen, våra kommuner och det kommunala ledarskapet
Anders Källström och Rolf Solli 1997. 88 sid. Bokförlaget BAS
ISBN: 91-7246-129-2

Föreställningar om kunder
Carl-Johan Andrén 1997. 240 sid. Bokförlaget BAS
ISBN: 91-7246-132-2

Miljöstrategier - Ett företagsekonomiskt perspektiv (andra upplagan)
Dobers, Peter och Wolff, Rolf (eds.) 1997. 210 sid. Nerenius & Santréus Förlag
ISBN: 91-648-0120-9

The International Business Environmental Barometer 1997
Belz, F. Strannegård, Lars (eds.) 1997. 176 sid. Cappelen Akademisk Forlag A/S
ISBN: 82-456-0303-6

Att köpa miljövänliga dagligvaror
Cecilia Solér 1997. 228 sid. Nerenius & Santréus Förlag
ISBN: 91-648-0138-1

Organising Strategies of Environmental Control. Towards a decentralisation of the Swedish environmental control repertoire
Peter Dobers 1997. 316 sid. Nerenius & Santréus Förlag
ISBN: 91-648-0108-X

Det miljöanpassade företaget - strategiska uppträdanden på den institutionella scenen
Birgitta Schwarz 1997. 362 sid. Nerenius & Santréus Förlag
ISBN: 91-648-0123-8

Stories of achievement - narrative features of organizational performance
Corvellec, Hervé 1997. Transaction Publishers.

Narrating the organization. Dramas of institutional identity
Barbara Czarniawska 1997. The University of ChicagoPress.

1996

Perspectives of Scandinavian Management
Jönsson, Sten (ied) 1996. 185 sid. Bokförlaget BAS
ISBN: 91-7246-117-9

Accounting for Improvement
Jönsson, Sten 1996. 204 sid. Elseviere Science
ISBN: 0-08-040812-5

Svenska miljöbarometern 1995-1996
Strannegård, Lars, Adolfsson, Petra, och Wolff, Rolf 1996. 75 sid. Cappelen Akademisk Forlag A/S
ISBN: 82-456-0107-1

Translating organizational change
Barbara Czarniawska och Sevón G. (red.) 1996. de Gruyter.

Il labirinto dei servizi. Tradizione e rinnovamento tra i pubblici dipendenti
Pipan, Tatiana 1996. Rafaello Cortina.

1995

Goda utsikter: svenskt management i perspektiv
Sten Jönsson 1995. 425 sid. Nerenius & Santréus, i samarbete med (GRI), Handelshögsk. vid GU
ISBN: 91-88384-71-3

I spetsen för sin flock: normer för svenskt management
Anders Källström 1995. 174 sid. Industrilitteratur/GRI, Handelshögsk. vid Göteborgs universitet
ISBN: 91-7458-392-0

Decentraliserad kommun: exemplet Göteborg
Jönsson, Sten, et al (red) (redaktörer: Sten Jönsson, Sigvard Rubenowitz, Jörgen Westerståhl) 1995. 330 sid. SNS
ISBN: 91-7150-585-7

Miljöstrategier - Ett företagsekonomisk perspektiv
Dobers, Peter och Wolff, Rolf 1995. 210 sid. Nerenius & Santréus Förlag
ISBN: 91-88384-64-0

1994

Svenska miljöbarometern
Terrvik, Eva och Wolff, Rolf 1994. 80 sid. Världsnaturfonden WWF

The Nordic Business Environmental Barometer
Lovio, Raino et. Al. 1994. 95 sid. Bedriftsekonomens Forlag
ISBN: 82-7037-919-0

Page Manager: Lise-Lotte Walter|Last update: 9/22/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?