Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ledarskap, innovation och management

Forskningsprogrammet Ledarskap, Innovation och Management (LIM) undersöker olika aspekter av kreativitet och innovationsverksamhet i arbetslivet. Utgångspunkten är att svenska och skandinaviska organisationer under lång tid har utvecklat unika relationer mellan ledare och medarbetare. Relationerna präglas av delegerat ansvarstagande och generellt demokratiska beslutsformer. Samspelet mellan ledare och medarbetare och mellan olika arbetsgrupper har avgörande betydelse när innovationer i form av nya produkter, lösningar på problem och arbetssätt skapas eller nya kunskaper och färdigheter ska delas. Programmet undersöker hur dessa relationer påverkar innovationsförmågan hos individer, arbetsgrupper och organisationer. I programmet ingår också projekt i ekonomisk psykologi där vi undersöker hur banktjänstemän och pensionsförvaltare fattar beslut, gör riskbedömningar och prognoser. Läs mer

Programansvarig:
Sven Hemlin, professor psykologi

Historik

Forskningsprogrammet Ledarskap, Innovation och Medarbetarskap bildades 1 januari 2008 och är en sammanslagning av GRI:s äldsta program Scandinavian Management och det yngre programmet Medarbetarskap. I programmen har fokus varit på att arbeta med problemställningar som haft hög näringslivs- och samhällsrelevans.

Inom forskningsprogrammet Scandinavian Management har skandinaviskt ledarskap studerats från olika perspektiv sedan 1991. Under 2000-talets första år började man studera effekter av decentraliserat personalansvar som utgjorde grunden för forskningen om medarbetarskap. 2006 blev Medarbetarskap ett eget program.

Scandinavian Management

Scandinavian Management har varit ett omfångsrikt och framgångsrikt program som startades i början av 1990-talet då Sverige stod inför EU som en integrerad marknad. Hur skulle svenska företag klara sig i detta större sammanhang? Det blev naturligt att titta närmare på om svenska företag skulle ha en tillräckligt stor företagsledningskompetens för att säkerställa vår konkurrenkraft i en globaliserad värld.

Forskningen har huvudsakligen bedrivits inom fyra områden:

  • Är svenskt management konkurrenskraftigt?: Svenskt management fokuserades och de mest respekterade företagsledarna i Sverige intervjuades om deras viktigaste erfarenheter.
  • Management Across Borders: Vad händer när den svenska managementstilen möter andra kulturer? Med hjälp av filmade möten mellan flerkulturella lednings- och projektgrupper studerades varför missförstånd uppstår och hur man uppnår en effektiv kommunikation.
  • Managerial work:Vad gör egentligen verkställande direktörer i sitt arbete? Detta studerades med hjälp av dagböcker och direktobservationer och resultatet jämfördes sedan med liknande studier som gjordes på 1950- respektive 1970-talet.
  • Effekter av decentraliserat personalansvar: Vilka effekter får det att lokala chefer ges utökade befogenheter för personalfrågor? Projektet omfattade ett tiotal fallstudier och en enkätundersökning i sex organisationer och utgjorde grunden för forskningen om medarbetarskap.

 

Ett kvitto på att forskningen inom Scandinavian management-programmet har varit framgångsrik framgick vid en extern evaluering hösten 2000. I utvärderingen stod bland annat:

"The Scandinavian Management programme must represent the most comprehensive mapping of management practice ever undertaken. The emphasis placed on change management, organizational learning, decentralized management and product development processes provides important additions to knowledge in all of these key areas. The work on cost management and processes is pioneering and of international importance."

Programmet finansierades genom företagsbidrag och anslag från forskningsfonder såsom Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Rådet för Arbetslivsforskning, Forskningsrådet för arbetsliv och Socialvetenskap och inte minst Tom Hedelius och Jan Wallanders stiftelse för samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen GRI gav en betydelsefull finansiering i startskedet.

Forskningen inom Medarbetarskap

Forskningen om medarbetarskap började 2001 och låg då som en del i Scandinavian Management. Medarbetarskap blev ett eget program 2006 med syfte att ta fram systematisk kunskap om medarbetarskap.

Forskningen i programmet var organiserad i fyra samverkande delprojekt:

  • Medarbetarstrategier: Vilka strategier och reaktioner utvecklar medarbetare för att möta krav och förväntningar i det moderna arbetslivet?
  • Anställbarhet: Vilka praktiska effekter har politiska ambitioner kring anställbarhet fått i det svenska arbetslivet?
  • Ansvarsbalans: Finns det balans mellan det ansvar som medarbetare vill ta, det ansvar som de får ta, och det ansvar som de kan ta?
  • Relationen mellan medarbetarskap och ledarskap: På vilket sätt påverkas och konstrueras ledarskap och medarbetarskap genom samspelet mellan chefer och medarbetare?
     

Forskarna i programmet arbetade även mycket med föredrag och seminarier för praktiker. Dessutom drevs en referensgrupp med syfte att främja kontakter mellan forskare och praktiker när det gällde medarbetarskapsfrågor. Forskningsresultaten har redovisats i avhandlingar, artiklar samt flera böcker som vänder sig till praktiker.

Programmet finansierades av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Tom Hedelius och Jan Wallanders Stiftelse för Samhällsvetenskaplig Forskning, Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.

Länkar

Projekt inom Ledarskap, Innovation och Management

Publicerat inom Ledarskap, Innovation och Management

Medarbetare:

Programansvarig:
Sven Hemlin, professor psykologi

Gudrun Baldvinsdottir, professor
Claes Ohlsson, fil. dr. nordiska språk
Gary Kokk, ek. dr.
Roy Liff, ek. dr.
Sven Hemlin, professor psykologi
Magnus Jansson, fil. dr. psykologi

Associerade medarbetare:
Freddy Hällstén, fil. dr. företagsekonomi
Thomas Andersson, docent företagsekonomi
Niklas Egels-Zandén, docent företagsekonomi
Stefan Tengblad, professor företagsekonomi
Lisa Olsson, fil. dr. psykologi
Leif Denti, fil. dr. psykologi
Carl-Christian Trönnberg, doktorand psykologi 

Sidansvarig: Henric Karlsson|Sidan uppdaterades: 2016-10-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?